Tipard iPod till PC Transfer Guide

Så här överför du låtar från iPod till dator

Tipard iPod File Transfer hjälper dig att överföra musik från iPod till dator. Med ett annat ord kan du med hjälp av denna iPod-musiköverföring rensa följande problem: hur överför musik / video till iPod? Så här överför du låtar / video från iPod till computer.etc. Och följande beskrivning är steget för steg för att överföra musik / video från iPod till dator.

Steg 1: Installera och registrera Tipard iPod till PC Transfer Ultiamte

Hämta Tipard iPod till PC Transfer Ultimate installationsfildubbelklicka sedan på den nedladdade installationsfilen för att starta installationen; följ sedan instruktionerna för att slutföra installationen.

Steg 2: Anslut din iPod

Efter registrering kommer du att se följande skärmdump.

Anslut din iPod till datorn via Apples dedikerade datalinje, så kommer du att se följande bild.
När du har anslutit kommer din iPod att känna igen direkt och detaljerad information om din iPod visas, inklusive typ, kapacitet, version och serienummer. Dessutom kommer det att visa de specifika kapacitetsvärdena för olika iPod-filer som har tagit och det tillgängliga utrymmet.

Steg 3: Välj vilken filtyp du vill överföra

På vänster sida av huvudgränssnittet kommer du att se visningslistan, som visar dina olika iPod-filer i olika typer. Du kan fritt välja vilken typ av filtyp (musik, film, tv-program, podcast, böcker, iTunes, kameravals, bilder etc.) för överföring till din dator för säkerhetskopiering och säkerhet.

A: Överför iPod-låtar

Klicka på "Musik" i teckenlistan, så kommer höger sida av gränssnittet att visa alla dina musikfiler i detaljer som följande skärmdump visar.
Framför varje listad musikfil finns en kryssruta, du kan kolla alla för att välja alla musikfiler eller bara en att välja, och knappen "Transfer" aktiveras instanly.

B: Överför iPod-filmer

Klicka på "Filmer" på skärmlistan, så visar höger sida av gränssnittet alla dina filmer i detaljer som följande skärmdump visar.
Framför varje listad videofil finns en kryssruta, du kan kolla alla för att välja alla filmfiler eller bara en att välja, och knappen "Transfer" aktiveras instanly.

C: Överför iPod-tv-program

Klicka på "TV-program" på skärmlistan, så visar höger sida av gränssnittet alla dina TV-shows i detaljer som följande skärmdump visar.
Framför varje listade TV-programfiler finns en kryssruta, du kan kolla alla för att välja alla TV-program eller bara en att välja, och knappen "Transfer" aktiveras instanly.

D: Överför iPod Podcasts

Klicka på "Podcasts" i bildskärmen, så visar höger sida av gränssnittet alla dina Podcasts i detaljer som följande skärmdump visar.
Framför varje listad Podcast-fil finns det en kryssruta, du kan kolla alla för att välja alla Podcasts eller bara en att välja, och knappen "Transfer" aktiveras instanly.

E: Överför iPod-böcker

Klicka på "Böcker" i teckenlistan, så visar höger sida av gränssnittet alla dina bokfiler i detaljer som följande skärmdump visar.
Framför varje listade bokfiler finns en kryssruta, du kan kolla alla för att välja alla bokfiler eller bara en att välja, och knappen "Transfer" aktiveras instanly.

F: Överför iPod iTunes U

Klicka på "iTunes U" på skärmlistan, så visar höger sida av gränssnittet alla dina iTunes U-filer i detaljer som följande skärmdump visar.
Framför varje listade iTunes U-filer finns en kryssruta, du kan kontrollera alla för att välja alla iTunes U-filer eller bara en att välja, och knappen "Transfer" aktiveras instanly.

Steg 4: Börja överföra filer

Klicka på "Överför" -knappen för att börja kopiera vilken typ av filtyp du vill ha till PC för säkerhetskopiering. Efter överföring kommer utmatningsmappen att dyka upp automatiskt.