Windows-systemkrav

OS som stöds

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7

CPU-krav

1.2GHz Intel eller AMD CPU, eller högre

RAM-krav

1G RAM eller högre rekommenderas

Andra hårdvarukrav

FILSYSTEM

FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5

Drive

RAID, SATA, IDE, SCSI, SAS

Hard Disk

IDE, SCSI, SATA, 1394, USB, SAS, RAID-drivrutiner

Diskar som stöds

Basic Disk, GPT Disk, Dynamic Disk

Nödvändigt

En CD/DVD eller USB-enhet