Tipard iPhone Transfer för ePub Guide

Så här överför du ePub PDF mellan iPhone och PC

Så här överför du ePub PDF mellan iPhone och PC med iPhone-filöverföring? Läs den här artikeln och hitta svaret.

Steg 1: Installera Tipard iPhone Transfer för ePub

Hämta Tipard iPhone Transfer för ePub installationsfil; följ sedan anvisningarna för att slutföra installationen.
Sedan startar du iPhone Transfer för ePub, och registreringsfönstret dyker upp automatiskt. Du kan ange rätt användarnamn och registreringsnyckel för att slutföra registreringen, eller du kan bara hoppa över steget för att försöka överföra iPhone till ePub för det första.

Steg 2: Anslut din iPhone

Efter registrering kommer du att se följande skärmdump.

Anslut din iPhone till datorn via Apples dedikerade datalinje, så kommer du att se följande bild.
När du är ansluten kommer din iPhone att känna igen direkt och detaljerad information om din enhet visas, inklusive typ, kapacitet, version och serienummer. Dessutom kommer det att visa de specifika kapacitetsvärdena för olika iPhone-filer som har tagit och det tillgängliga utrymmet.

Steg 3: Överför eBook-filer från iPhone till PC

På vänster sida av huvudgränssnittet visas skärmlistan, som visar dina olika iPhone-filer i olika typer. Du kan fritt välja vilken typ av filtyp (ePub, PDF) som ska överföras till din dator för säkerhetskopiering och säkerhet.

A: Överför iPhone ePub

Klicka på "ePub" på skärmlistan, så visar höger sida av gränssnittet alla dina ePub-filer i detaljer som följande skärmdump visar.
Framför varje listad ePub-fil finns en kryssruta, du kan kontrollera alla för att välja alla ePub-filer eller bara en att välja, klicka sedan på "iPhone till PC" -knappen längst ner på gränssnittet för att börja överföra ePub-filer från iPhone till PC.

B: Överför iPhone PDF-filer

Klicka på "PDF" på skärmlistan, så kommer höger sida av gränssnittet att visa alla dina PDF-filer i detaljer som följande skärmdump visar.
Framför varje listad PDF-fil finns en kryssruta, du kan kolla alla för att välja alla PDF-filer eller bara en att välja, klicka sedan på "iPhone till PC" -knappen längst ner på gränssnittet för att börja överföra PDF-filer från iPhone till PC.

Steg 4: Överför eBook-filer från PC till iPhone

Klicka på någon av två filtyper som visas på skärmlistan, lägg sedan till ePub / PDF-filer från dator till iPhone.

C: Överför ePub-filer till iPhone

Klicka på "ePub" i bildskärmen och klicka sedan på "Importera fil" -knappen längst ner på gränssnittet. Då visas "Progress" Windows för att visa överföringsstatus. Bara några sekunder senare kommer ePub-filen att läggas på din iPhone.

D: Överför PDF-filer till iPhone

Klicka på "PDF" på bildskärmen och klicka sedan på "Importera fil" bildknappen längst ner på gränssnittet. Då visas "Progress" Windows för att visa överföringsstatus. Bara några sekunder senare läggs PDF-filen på din iPhone.

#Filter- och sökfilen

Denna ePub-överföring kan sortera dina filer i tre olika grupper med tre typer, som är Genre, Artist och Album. Då, när du har för många filer för att snabbt hitta målfilen, kan du bara klicka på ett motsvarande namn eller en titel för att hitta din målfil.

Du kan också direkt ange en del av eBook-namnet i "Sökrutan" för att söka i din målfil.