Tipard iPhone 4 Transfer Pro för Mac Guide

Överför filer mellan iPhone 4 och Mac

Så här överför du filer mellan iPhone 4 och Mac med iPhone överföringsverktyg? Läs den här artikeln och hitta svaret.

Steg 1: Installera Tipard iPhone 4 Transfer

Hämta Tipard iPhone 4 Transfer Platinum installationsfil; följ sedan anvisningarna för att slutföra installationen.
Sedan startar du Mac iPhone 4 Transfer Platinum, och registreringsfönstret kommer automatiskt att dyka upp. Du kan ange rätt användarnamn och registreringsnyckel för att slutföra registreringen, eller du kan bara hoppa över steget för att försöka denna iPhone 4-överföring först.

Steg 2: Anslut din iPhone

Efter registrering kommer du att se följande skärmdump.

Anslut din iPhone 4 till Mac via Apples dedikerade datalinje, så ser du följande bild.
När du är ansluten kommer din iPhone 4 att känna igen direkt och detaljerad information om din enhet visas, inklusive typ, kapacitet, version och serienummer. Dessutom kommer det att visa de specifika kapacitetsvärdena för olika iPhone 4-filer som har tagit och det tillgängliga utrymmet.

Steg 3: Överför olika iPhone 4-filer till Mac

På vänster sida av huvudgränssnittet visas skärmlistan, som visar dina olika iPhone 4-filer i olika typer. Du kan fritt välja vilken typ av filtyp som helst (musik, film, tv-program, podcast, iTunes U, ringsignaler, böcker, bilder / Cameare Roll, röstmemo, kameraskärning, SMS och kontakter) för att överföra till din Mac för filsäkerhet eller annan användning.

A: Överför iPhone 4 Music

Klicka på "Musik" i teckenlistan, så kommer höger sida av gränssnittet att visa alla dina musikfiler i detaljer som följande skärmdump visar.
Framför varje listad musikfil finns en kryssruta, du kan kolla alla för att välja alla musikfiler eller bara en att välja, klicka sedan på "iPhone 4 till Mac" -knappen längst ner på gränssnittet för att börja överföra musikfiler från iPhone 4 till Mac.

B: Överför iPhone 4-filmer

Klicka på "Filmer" på skärmlistan, så visar höger sida av gränssnittet alla dina videofiler i detaljer som följande skärmdump visar.
Framför varje listad videofil finns en kryssruta, du kan kolla alla för att välja alla filmfiler eller bara en att välja ,, klicka sedan på "iPhone 4 till Mac" -knappen längst ner på gränssnittet för att börja överföra video filer från iPhone 4 till Mac.

Plus, i nedre vänstra hörnet av gränssnittet nedan kan du förhandsgranska alla videofiler i "Förhandsgranskningsfönstret".

C: Överför iPhone 4 TV-program

Klicka på "TV-program" på skärmlistan, så kommer höger sida av gränssnittet att visa alla dina TV Show-filer i detaljer som följande skärmdump visar.
Framför varje listade TV-programfiler finns det en kryssruta, du kan kolla alla för att välja alla TV-program, eller bara en att välja, klicka sedan på "iPhone 4 till Mac" -knappen längst ner på gränssnittet för att börja överföra specificerade filer från iPhone 4 till Mac.

Plus, i nedre vänstra hörnet av gränssnittet nedan kan du förhandsgranska alla TV-program i "Förhandsgranskningsfönstret".

D: Överför iPhone 4 Podcasts

Klicka på "Podcasts" i bildskärmen, så visar höger sida av gränssnittet alla dina Podcast-filer i detaljer som följande skärmdump visar.
Framför varje listad fil finns en kryssruta, du kan kolla alla för att välja alla filer eller bara en att välja, klicka sedan på "iPhone 4 till Mac" -knappen längst ner på gränssnittet för att börja överföra angivna Podcast-filer från iPhone 4 till Mac.

Plus, i nedre vänstra hörnet av gränssnittet nedan kan du förhandsgranska alla videop Podcast-filer i "Förhandsgranskningsfönstret".

E: Överför iPhone 4 iTunes U

Klicka på "iTuens U" på skärmlistan, så kommer höger sida av gränssnittet att visa alla dina iTunes U-filer i detaljer som följande skärmdump visar.
Framför varje listad iTunes U-fil finns det en kryssruta, du kan kolla alla för att välja alla filer eller bara en att välja ,, klicka sedan på "iPhone 4 till Mac" -knappen längst ner på gränssnittet för att börja överföra specificerade iTunes U-filer från iPhone 4 till Mac.

Plus, i nedre vänstra hörnet av gränssnittet nedan kan du förhandsgranska alla videor iTunes U-filer i "Förhandsgranskningsfönstret".

F: Överför iPhone 4 Ringtone

Klicka på "Ringsignaler" på skärmlistan, så visar höger sida av gränssnittet alla dina ringsignalfiler i detaljer som följande skärmdump visar.
Framför varje listad fil finns en kryssruta, du kan kolla alla för att välja alla ringsignalfiler eller bara en att välja, klicka sedan på "iPhone 4 till Mac" -knappen längst ner på gränssnittet för att börja överföra angivna bokfiler från iPhone 4 till Mac.

G: Överför iPhone 4-böcker

Klicka på "Böcker" i teckenlistan, så visar höger sida av gränssnittet alla dina e-bokfiler i detaljer som följande skärmdump visar.
Framför varje listad fil finns en kryssruta, du kan kolla alla för att välja alla bokfiler eller bara en att välja och klicka sedan på "iPhone 4 till Mac" -knappen längst ner på gränssnittet för att börja överföra angivna bokfiler från iPhone 4 till Mac.

H: Överför iPhone 4 Bilder

Klicka på "Foton" på skärmlistan, alla kamerafilar och fotoalbum kommer att visas och på höger sida av gränssnittet visas alla motsvarande bilder eller bilder under varje albumspellista som följande skärmdump visar.
Framför varje listad fil finns en kryssruta, du kan kolla alla för att välja alla bildfiler eller bara en att välja, klicka sedan på "iPhone 4 till Mac" -knappen längst ner på gränssnittet för att börja överföra angivna bildfiler från iPhone 4 till Mac.

Du kan också klicka på "Ta bort" bildknappen för att direkt ta bort markerade bild- eller fotofiler från din iPhone 4.

I: Överför iPhone 4 röstmemon

Klicka på "Kontakter" på skärmlistan, så visas på höger sida av gränssnittet alla dina kontaktuppgifter i detaljer som följande skärmdump visar.
Klicka på någon enskild kontaktinformation, det detaljerade innehållet visas. Klicka sedan på "iPhone 4 till Mac" -knappen längst ner på gränssnittet för att börja överföra dina kontakter från iPhone 4 till Mac.

J: Överför iPhone 4 Camera Shot

Klicka på "Kontakter" på skärmlistan, så visas på höger sida av gränssnittet alla dina kontaktuppgifter i detaljer som följande skärmdump visar.
Klicka på någon enskild kontaktinformation, det detaljerade innehållet visas. Klicka sedan på "iPhone 4 till Mac" -knappen längst ner på gränssnittet för att börja överföra dina kontakter från iPhone 4 till Mac.

K: Överför iPhone 4 SMS

Klicka på "SMS" på skärmlistan, så kommer höger sida av gränssnittet att visa alla dina SMS-info i detaljer som följande skärmdump visar.
Klicka på någon enskild kontaktinformation, alla motsvarande SMS-filer visas. Klicka sedan på "iPhone 4 till Mac" -knappen längst ner på gränssnittet för att börja överföra dina SMS-filer från iPhone 4 till Mac.

L: Överför iPhone 4 MMS

Klicka på "SMS" på skärmlistan, så visar höger sida av gränssnittet alla dina SMS / MMS-uppgifter i detaljer som följande skärmdump visar.
Klicka på någon enskild kontaktinformation, alla motsvarande MMS-filer visas. Klicka sedan på "iPhone 4 till Mac" -knappen längst ner på gränssnittet för att börja överföra dina MMS-filer från iPhone 4 till Mac.

M: Överför iPhone 4 Kontakter

Klicka på "Kontakter" på skärmlistan, så visas på höger sida av gränssnittet alla dina kontaktuppgifter i detaljer som följande skärmdump visar.
Klicka på någon enskild kontaktinformation, det detaljerade innehållet visas. Klicka sedan på "iPhone 4 till Mac" -knappen längst ner på gränssnittet för att börja överföra dina kontakter från iPhone 4 till Mac.

Steg 4: Lägg till filer från Mac till iPhone 4

Klicka på någon av fyra typer av filtyper som visas i visningslistan, lägg sedan till video / ljud / bild / bok / ringsignalfiler från Mac till iPhone 4.

N: Lägg till ljudfil till iPhone 4

Klicka på "Musik" i teckenlistan, så kommer höger sida av gränssnittet att visa alla dina musikfiler i detaljer som följande skärmdump visar.
Klicka på "Importera filer" bildknappen längst ner i gränssnittet för att importera en eller flera ljudfiler från Mac till din iPhone 4. Då visas de importerade filerna under de tidigare musikfilerna.

O: Lägg till videofil på iPhone 4

Klicka på "Filmer" på skärmlistan, så visar höger sida av gränssnittet alla dina videofiler i detaljer som följande skärmdump visar.
Klicka på "Importera filer" bildknappen längst ner i gränssnittet för att importera en eller flera videofiler från Mac till din iPhone 4. Då visas de importerade filerna under de tidigare filmfilerna.

P: Lägg till DVD-fil till iPhone 4

En annan, för att lägga till DVD-fil till din iPhone 4, kan du bara klicka på "Importera filer" bildknappen för att ladda DVD-mappen, sedan efter VOB-konvertering kommer DVD-videofilerna att läggas till din iPhone 4.

F: Lägg till ringsignal till iPhone 4

Klicka på "Ringsignaler" på skärmlistan, så visar höger sida av gränssnittet alla dina ringsignalfiler i detaljer som följande skärmdump visar.
Klicka på "Importera filer" bildknappen längst ner i gränssnittet för att importera en eller flera ringsignalfiler från Mac till din iPhone 4. Då visas de importerade filerna under de tidigare ringsignalfilerna.

R: Lägg till bokfil till iPhone 4

Klicka på "Böcker" i teckenlistan, så visar höger sida av gränssnittet alla dina musikfiler i detaljer som följande skärmdump visar.
Klicka på "Importera fil" -knappen längst ner i gränssnittet för att importera en eller flera PDF- eller ePub-filer från Mac till din iPhone 4. Då visas de importerade filerna under de tidigare bokfilerna.

S: Lägg till bildfiler till iPhone 4

Klicka på "My Picture" i bildskärmen, så visar höger sida av gränssnittet alla dina musikfiler i detaljer som följande skärmdump visar.
Klicka på "Importera fil" -knappen längst ner i gränssnittet för att importera en eller flera bildfiler från Mac till din iPhone 4. Då visas de importerade filerna under de tidigare bildfilerna.