Tipard iPad Transfer Pro för Mac Guide

Överför fil mellan iPad och Mac

Så här överför du DVD, Video, Audio, Bild mellan iPad och Mac med iPad till Mac Transfer? Läs den här artikeln och hitta svaret.

Steg 1: Installera Tipard iPad Transfer Pro för Mac

Hämta Tipard Mac iPad Transfer Platinum installationsfil; följ sedan anvisningarna för att slutföra installationen.

Steg 2: Anslut din iPad

Efter registrering kommer du att se följande skärmdump.

Gränssnitt

Anslut din iPad till Mac via Apples dedikerade datalinje, så ser du följande bild.
När du har anslutit kommer din iPad att känna igen direkt och detaljerad information om din enhet visas, inklusive typ, kapacitet, version och serienummer. Dessutom kommer det att visa de specifika kapacitetsvärdena för olika iPad-filer som har tagit och det tillgängliga utrymmet.

Connnect iPhone

Steg 3: Överför olika iPad-filer till Mac

På vänster sida av huvudgränssnittet visas skärmlistan, som visar dina olika iPad-filer i olika typer. Du kan fritt välja vilken typ av filtyp (musik, film, tv-program, podcast, iTunes U, böcker, bilder och kontakter) för att överföra till din Mac för filsäkerhet eller annan användning.

Exportera iPad-fil

A: Överför iPad Musik

Klicka på "Musik" i teckenlistan, så kommer höger sida av gränssnittet att visa alla dina musikfiler i detaljer som följande skärmdump visar.
Framför varje listad musikfil finns en kryssruta, du kan kolla alla för att välja alla musikfiler eller bara en att välja, klicka sedan på "iPad till Mac" -knappen längst ner på gränssnittet för att börja överföra musikfiler från iPad till Mac.

B: Överför iPad-filmer

Klicka på "Filmer" på skärmlistan, så visar höger sida av gränssnittet alla dina videofiler i detaljer som följande skärmdump visar.
Framför varje listad videofil finns en kryssruta, du kan kolla alla för att välja alla filmfiler eller bara en att välja ,, klicka sedan på "iPad till Mac" -knappen längst ner på gränssnittet för att börja överföra videofiler från iPad till Mac.

Plus, i nedre vänstra hörnet av gränssnittet nedan kan du förhandsgranska alla videofiler i "Förhandsgranskningsfönstret".

C: Överför iPad TV-program

Klicka på "TV-program" på skärmlistan, så kommer höger sida av gränssnittet att visa alla dina TV Show-filer i detaljer som följande skärmdump visar.
Framför varje listade TV-programfiler finns det en kryssruta, du kan kolla alla för att välja alla TV-program, eller bara en att välja, klicka sedan på "iPad till Mac" -knappen längst ner på gränssnittet för att börja överföra specificerade filer från iPad till Mac.

Plus, i nedre vänstra hörnet av gränssnittet nedan kan du förhandsgranska alla TV-program i "Förhandsgranskningsfönstret".

D: Överför iPad Podcasts

Klicka på "Podcasts" i bildskärmen, så visar höger sida av gränssnittet alla dina Podcast-filer i detaljer som följande skärmdump visar.
Framför varje listad fil finns en kryssruta, du kan kolla alla för att välja alla filer eller bara en att välja, klicka sedan på "iPad till Mac" -knappen längst ner på gränssnittet för att börja överföra angivna Podcast-filer från iPad till Mac.

Plus, i nedre vänstra hörnet av gränssnittet nedan kan du förhandsgranska alla videop Podcast-filer i "Förhandsgranskningsfönstret".

E: Överför iPad iTunes U

Klicka på "iTuens U" på skärmlistan, så kommer höger sida av gränssnittet att visa alla dina iTunes U-filer i detaljer som följande skärmdump visar.
Framför varje listad iTunes U-fil finns en kryssruta, du kan kolla alla för att välja alla filer eller bara en att välja, klicka sedan på "iPad till Mac" -knappen längst ner på gränssnittet för att börja överföra angiven iTunes U filer från iPad till Mac.

Plus, i nedre vänstra hörnet av gränssnittet nedan kan du förhandsgranska alla videor iTunes U-filer i "Förhandsgranskningsfönstret".

F: Överför iPad-böcker

Klicka på "Böcker" i teckenlistan, så visar höger sida av gränssnittet alla dina e-bokfiler i detaljer som följande skärmdump visar.
Framför varje listad fil finns en kryssruta, du kan kolla alla för att välja alla bokfiler eller bara en att välja, klicka sedan på "iPad till Mac" -knappen längst ner på gränssnittet för att börja överföra angivna bokfiler från iPad till Mac.

G: Överför iPad Bilder

Klicka på "Foton" på skärmlistan, alla kamerafilar och fotoalbum kommer att visas och på höger sida av gränssnittet visas alla motsvarande bilder eller bilder under varje albumspellista som följande skärmdump visar.
Framför varje listad fil finns en kryssruta, du kan kolla alla för att välja alla bildfiler eller bara en att välja, klicka sedan på "iPad till Mac" -knappen längst ner på gränssnittet för att börja överföra angivna bildfiler från iPad till Mac.

Du kan också klicka på "Ta bort" bildknappen för att direkt ta bort markerade bild- eller fotofiler från din iPad.

H: Överför iPad-kontakter

Klicka på "Kontakter" på skärmlistan, så visas på höger sida av gränssnittet alla dina kontaktuppgifter i detaljer som följande skärmdump visar.
Klicka på någon enskild kontaktinformation, det detaljerade innehållet visas. Klicka sedan på "iPad till Mac" -knappen längst ner på gränssnittet för att börja överföra dina kontakter från iPad till Mac.

Steg 4: Lägg till filer från Mac till iPad

Klicka på någon av fyra typer av filtyper som visas på skärmlistan, lägg sedan till video / ljud / bild / bokfiler från Mac till iPad.

importfil

Jag: Lägg till ljudfil till iPad

Klicka på "Musik" i teckenlistan, så kommer höger sida av gränssnittet att visa alla dina musikfiler i detaljer som följande skärmdump visar.
Klicka på "Importera filer" bildknappen längst ner i gränssnittet för att importera en eller flera ljudfiler från Mac till din iPad. Då visas de importerade filerna under de tidigare musikfilerna.

J: Lägg till videofil på iPad

Klicka på "Filmer" på skärmlistan, så visar höger sida av gränssnittet alla dina videofiler i detaljer som följande skärmdump visar.
Klicka på "Importera filer" bildknappen längst ner i gränssnittet för att importera en eller flera videofiler från Mac till din iPad. Då visas de importerade filerna under de tidigare filmfilerna.

K: Lägg till DVD-fil till iPad

En annan, för att lägga till DVD-fil till din iPad, kan du bara klicka på "Video / Audio / Disc" bildnotering för att ladda DVD-skivor / mapp / iso-filer, klicka sedan på "konvertera till iPad" -knappen, DVD-videofilerna kommer att konverteras och lagt till på din iPad.

L: Lägg till bokfil till iPad

Klicka på "Böcker" i teckenlistan, så visar höger sida av gränssnittet alla dina musikfiler i detaljer som följande skärmdump visar.
Klicka på "Importera fil" -knappen längst ner i gränssnittet för att importera en eller flera PDF- eller ePub-filer från Mac till din iPad. Då visas de importerade filerna under de tidigare bokfilerna.

M: Lägg till bildfiler till iPad

Klicka på "My Picture" i bildskärmen, så visar höger sida av gränssnittet alla dina musikfiler i detaljer som följande skärmdump visar.
Klicka på "Importera fil" -knappen längst ner i gränssnittet för att importera en eller flera bildfiler från Mac till din iPad. Då visas de importerade filerna under de tidigare bildfilerna.