Så här överför du iPad 2 Podcasts till din dator?

Överför iPad Podcast

Så här överför du iPad podcasts till din PC med iPad Poscast-överföring? Läs den här artikeln och hitta svaret.

steg 1

Anslut iPad 2 till PC

Anslut din iPad 2 till PC via Apples dedikerade datalinje, så ser du följande bild.

Anslut iPhone
steg 2

Välj vilken podcastfil du vill överföra

På vänster sida av huvudgränssnittet ser du visningslistan, som visar dina olika iPad 2-filer i olika typer. Klicka på "Podcasts" i bildskärmen, så visar höger sida av gränssnittet alla dina filmer i detaljer som följande skärmdump visar. Framför varje listad videofil finns en kryssruta, du kan kolla alla för att välja alla filmfiler eller bara en att välja, och knappen "Transfer" aktiveras instanly.

Välj Profil
steg 3

Börja överföra filer

Klicka på "Överför" -knappen för att börja kopiera vilken filmfil du vill ha till PC för säkerhetskopiering. Efter överföring kommer utmatningsmappen att dyka upp automatiskt.

Överför musik