Så här matchar du kontaktinfo när du importerar CSV-fil

CSV-kontakter

Klicka på Importera-knappen för att välja ".csv-fil" alternativet och välj den lokala ".csv-filen" och öppna sedan den för att öppna informationsfönstret.

CSV-information

1. I Information Fönstret måste användarna matcha kontaktinformationen mellan den importerade ".csv-filen" och enheten.

2. De importerade ".csv-fil" -alternativen är längst till vänster "csv" -listan, och enhetens objekt är den högsta "enheten" -listan. De markerade alternativen är de matchade objekten mellan importerad ".csv-fil" och enhet.

3. Om alternativet inte är markerat måste användarna matcha objektet genom att dra det rätta objektet från listan över höger "enhet" till motsvarande plats för mitten "enhet" -listan.

4. Om du tycker att det matchade objektet är felaktigt kan du dra objekten från listan längst upp till höger och släppa den till motsvarande plats för mitten "enhet" -listan.

5. När du tror att din nödvändiga information matchas exakt, klickar du på OK knappen för att slutföra CSV-filens import.

April 23, 2017 9: 40